David Törngren är miljöskyddsinspektör på miljökontoret i Linköping:

– Vi har inte varit ute själva och tagit prover men en handfull personer har ringt in under den senaste veckan och berättat att det förekommer algblomning i Roxen. Man har pratat om att det förekommer i Berg och Sandvik.

Kommunen har alltså inte tagit några prover med anledning av rapporterna. Kommunen tar dock regelbundet vattenprover i Roxen – men då främst för att undersöka om det finns några skadliga bakterier i vattnet.

– Det finns inget förbud mot att bada i Roxen, säger David Törngren.

Vad har du för råd till den som blir orolig?

– Barn och hundar bör undvika att bada om det är algblomning. Är du vuxen är det ditt eget val om du vill bada, men det finns en risk för att din hälsa påverkas. Vi brukar avråda från bad, säger David Törngren.

Algblomning innebär att planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar stora populationer. Alger blommar nära vattenytan och vissa arter kan producera gifter som innebär hälsorisker. Starkt solljus i kombination med lugnt väder ger goda förutsättningar för algblomning.

Enligt SMHI kan det gå bra att bada i vatten med algblomning, men det gäller att undvika att svälja vatten och det är också en god idé att duscha efteråt. Annars finns risk för hudirritation. Symptomen vid förgiftning är illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Den som uppvisar symtom bör kontakta läkare.