Debatt Det blev inga extra pengar till er pensionärer.

Vänsterpartiet fick i sitt säryrkande till budgeten i måndags om FÖRDUBBLAT stöd till pensionärsorganisationerna i Vimmerby med sig S och SD, men den nya (gamla) majoriteten av C+M+KD röstade ner förslaget.

C pekar istället på möjligheterna till halv hyra för lokaler om man håller fysiska aktiviteter i dem. Det tycker jag är en alldeles utmärkt idé!

Men det ena utesluter inte det andra. Fysisk aktivitet passar inte alla. Kanske gäller det i extra hög grad de som redan är ensamma. Att kunna välja också andra aktiviteter är viktigt för valfriheten!

Fortfarande är det så att pensionärsorganisationerna hade kunnat skapa fler aktiviteter till ett något lägre pris, som passat fler människor och gjort det möjligt för fler att ha råd att delta om vårt förslag om 25 500 kronor mer per år gått igenom.

Aktiviteter som motverkat ensamhet med social, psykisk och fysisk ohälsa till följd.

Ohälsa som kommer kosta samhället – oss alla – och enskilda människor – oerhört mycket mer än 25 500 kronor per år.

Men hav hopp!

Inte ger vi i Vänsterpartiet upp för det.

Vi kommer att leverera fler förslag som gynnar pensionärerna – och andra – i Vimmerby kommun. Redan nu filar vi på ett förslag som kan bidra till pensionärsorganisationerna, men på ett annat sätt.

Vi planerar att återkomma med det i en motion till fullmäktige inom kort.

Vimmerby behöver tänka nytt. Inte mer av samma. Väljarna valde trygghetszonen och återgav makten till den gamla majoriteten.

I förhoppningen att den fjortonde gången man matar in samma film hoppas man att den här gången – den här gången – kommer den sluta annorlunda.

Vänsterpartiet hoppas det blir så och kommer göra vad vi kan för att bidra till det!