– Det stämmer det är mitt första officiella besök i Kinda. Jag har avverkat hälften av länets kommuner och i dag är det Kinda och som jag besöker, säger Carl-Fredrik Graf.

Efter åtta år som landshövding lämnade Elisabeth Nilsson länet i augusti förra året. Till ny landshövding utsåg regeringen för drygt ett år sedan Carl Fredrik Graf.

– Det är klart att jag funderade lite först, men jag tackade ja till erbjudande ganska snart och kände att det skulle bli en spännande utmaning och en förmån att få komma till Östergötland. Frågan kom dock lägligt då jag meddelat att jag inte ställde upp som ledamot för en ny mandatperiod i riksdagen Jag kände inte till så mycket om länet men har fått sätta mig in i det. Jag har ingen direkt anknytning till Östergötland, säger Carl Fredrik Graf.

Artikelbild

| Landshövding Carl Fredrik Graf träffade bland annat kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg, kommunchef Rose-Marie Fors och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Karlsson

Carl Fredrik Graf lämnade uppdraget som kommunstyrelsen ordförande i Halmstad efter tolv år. Innan dess satt han i riksdagen för Moderaterna i elva år.

– Innan min tid som politiker var jag egen företagare inom friskvårdsbranschen under tio år. Jag är utbildad officer.

För drygt ett halvt år sedan tog han på sig rollen som chef för länstyrelsen i Östergötland.

– Vi är drygt 300 anställda fördelade på åtta enheter på länsstyrelsen, säger Carl Fredrik Graf.

Artikelbild

| Landshövding Carl Fredrik Graf

Carl Fredrik Graf har även en rad styrelseuppdrag. Bland annat är han ordförande i stiftelsen Övralid, Östergötlands Fornminnes- och museiförening, Tåkernfonden och Risbergska donationsfonden.

– Min roll är också att verka för att bidra till länets utveckling externt på flera plan. Mitt uppdrag är att samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om dess behov. Kinda besöker jag för att få en inblick i hur kommunen jobbar och verkar på olika sätt.

På Rimforsa Strand träffade landshövdingen bland annat kommunstyrelsen ordförande Conny Forsberg (S), vice ordförande Lars Karlsson (L) och kommunchef Rose-Marie Fors.

– Jag kommer att inleda besöket med att prata om fiberutbyggnaden i Kinda som startade i slutet av 1990-talet, var vi står idag och vilka utmaningar vi har framför oss, säger Conny Forsberg.

Andra punkter från kommunens sida var skogsnäringen, tillväxten i Rimforsa, civilförsvarsarbetet, befolkningsutveckling, arbetstillfällen och inte minst bostadssituationen.