I början av januari omkom två män när de med bil skulle passera obevakade plankorsningar. Olyckorna inträffade på Stångådalsbanan, norr om Kisa och på Tjustbanan mellan Falerum och Överum.

– Först vill jag säga att det är två väldigt tragiska olyckor och att vi efter varje olycka gör omfattande utredningar för att klargöra orsaken. Nu sätter vi väldigt stort allvar på att säkerheten ska gå först. Vi fick i början av året ett regeringsuppdrag att se över alla obevakade järnvägsövergångar, säger Johanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket.

Drygt tre miljarder kronor kommer Trafikverket att satsa på att göra plankorsningarna säkrare och satsningen kommer att pågå under en tolvårsperiod. Totalt förvaltar Trafikverket över 12 000 kilometer statlig järnväg. I Sverige finns cirka 6 500 plankorsningar och de med mest trafik har bommar. Cirka 3 000 plankorsningar är utrustade med någon form av bom, ljus eller ljudvarning. Resterande 3 500 korsningar är oskyddade med eller utan kryssmärke.

Artikelbild

| Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att se över alla obevakade järnvägsövergångar

På Tjustbanan mellan Linköping och Västervik finns det 72 obevakade järnvägskorsningar och på Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar är antalet obevakade järnvägskorsningar 43 stycken.

– Mellan 2016 och 2018 har vi tagit bort 305 plankorsningar helt runt om i landet. Nu krävs en omfattande inventering på samtliga plankorsningar i landet och det är ett stort arbete som kommer att pågå flera år framöver, säger Johanna Ljunggren och fortsätter:

– Strävan är att minska de obevakade plankorsningarna genom att antingen ta bort dem helt eller sätta upp planskyltar, säger Johanna Ljunggren.

Mellan 2010 och 2018 har det skett mellan 13 och 22 dödsolyckor per år vid obevakade järnvägsövergångar. Av dessa utgörs cirka 60 procent av suicid, enligt statistik från Trafikverket.

Artikelbild

| Tre miljarder kronor ska satsas på att göra plankorsningar säkrare. Bland annat med ljud och ljussignaler

– Självmord bottnar ofta i psykiska problem och det är ett stort samhällsproblem, säger Johanna Ljunggren.

Enligt Trafikverket är de obevakade järnvägsövergångarna något som i störst utsträckning förekommer på landsbygden, men menar även att det nödvändigtvis inte är där arbetet anses vara viktigast.

Artikelbild

| Av cirka 6 500 plankorsningar har cirka 3 000 korsningar bom, ljus eller ljudvarning

– Även om vi nu åtgärdar plankorsningarna med ett ökat tempo, så är det där olycksriskerna är störst som vi kommer att prioritera i första hand, säger Johanna Ljunggren.