I början av året tog kommunen emot ett meddelande från Joseph Mulama, kommunstyrelsens ordförande i Kimlilili, som föreslår ett nytt partnerskap kommunerna emellan. Han ser ett möjligt samarbete i en rad olika områden, bland annat miljö, vattenförsörjning och resursplanering. Nu meddelar kommunstyrelsen att Kinda "vänligt men bestämt" tackar nej, utan att helt stänga dörren.

– Vi ber att få återkomma när vår planering är färdig. Det finns många aspekter som gör att man kanske inte ska stänga ett sånt här samarbete. Jag tror att Kinda har tjänat på partnerskapet, inte minst de ungdomar som har haft möjlighet att föra en dialog med ungdomar i Afrika, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).

Mellan åren 2007 och 2015 hade de båda kommunerna ett partnerskap. Enligt Forsberg ska frågan behandlas under våren och sedan återstår det att se om samarbetet återupptas. Om så skulle bli fallet handlar det om ett partnerskap under en tidsperiod på ett till tre år.