– Vi vill gå till botten och göra en ordentlig utredning kring kommunens framtida IT-verksamhet. Vi har gett i uppdrag till kommunchef Rose-Marie Fors att göra en utredning om möjliga alternativ och kostnader för organisation av kommunens IT-verksamhet. Vi har vidare beslutat att utredningen ska samordnas med ett separat uppdrag till kommunchefen om behovsutredning av IT-verksamhet på så sätt att tilldelningsbeslut avseende konsult inte sker förrän denna utredning är genomförd. Vi har avsatt 320 000 kronor för en konsult, säger Lars Karlsson (L) tillförordnad ordförande i kommunstyrelsen.

Det var 2008 som Kinda kommun tillsammans med kommunerna Åtvidaberg, Ydre, Ödeshög, Boxholm och Vimmerby gick ihop och bildade kommunalförbundet Itsam som i dag har ansvaret för kommunernas IT-verksamhet.

– Efter att Itsam beslutat sig för att flytta sin verksamhet, vilket Kinda, Ydre och Vimmerby motsatte sig, så måste vi grundligt titta på vad som har varit bra med Itsam och mindre bra med Itsam ute i kommunens verksamheter och därför vill vi nu utreda, säger Christer Segeersten (M), oppositionsråd.

Artikelbild

| Nu ska Kinda kommuns forstatta existens i Itsam utredas.

Kommunchefens utredning ska redovisas till kommunstyrelsens beredning den 18 mars och för kommunstyrelsen den 1 april.

Målet med att lägga ut en utredning på en konsult har enligt Lars Karlsson flera syften:

– Det handlar om att utreda möjligheterna till alternativ drift av Kinda kommuns IT-verksamhet och utredningen ska visa nuläge, alternativ framtid samt ekonomiska konsekvenser avseende omvandlingskostnader, framtida driftkostnad och eventuella behov av nyinvesteringar.

I kommunstyrelsens beslut om att starta en utredning fastslår man att roll- och ansvarsfördelningen mellan kommunens verksamheter och Itsam inte alltid varit helt självklar, vilket har lett till diskussioner mellan kommunens och Itsam:s ledning.

– Det finns fall där lösningar som Itsam upphandlat inte levt upp till de krav som verksamheterna har rätt att förvänta sig, säger Lars Karlsson.

Kan det bli så att Kinda kommun lämnar Itsam och organiserar sin egen IT-verksamhet i framtiden?

– Utredningen är avsedd att utgöra ett underlag inför kommande diskussioner med Itsam samt vid utredning av alternativa organisationsformer för IT-verksamheten och det sistnämna kan innebära att Kinda kommun lämnar Itsam, säger Lars Karlsson.