När överläkare Astrid Seeberger vid Karolinska instuitutet kritiserade domen mot Kulturprofilen i en artikel i Svenska Dagbladet reagerade Eva Skärby starkt, och skrev en knivskarp replik.

– När jag läste artikeln var det för mig uppenbart att hon ville nå ut med ett budskap grundat på personliga åsikter och använde sig av sina läkartitlar för att få ett större genomslag. Jag kände att det var viktigt att hennes uppfattningar inte stod oemotsagda, berättar läkarstudenten.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet ifrågasatte Astrid Seeberger, överläkare och docent i njurmedicin vid KI, domen mot den så kallade Kulturprofilen och menade att målsägandens uppgifter, bland annat om oralsex, inte kunde stämma. Hon hävdade att fasen där Kulturprofilen skulle ha hållit hårt i målsägandens huvud och tryckt sig in i henne så att hon inte kunde andas orimligtvis kunde ha pågått i mellan 30 sekunder och en minut. Detta fick Eva Skärby, läkarstudent vid Karolinska Institutet, att reagera.

Artikelbild

| "Jag har läst den femtiofem sidor långa domen noga och inte byggt min bedömning på några lösryckta citat", säger Astrid Seeberger.

– Läkare har stort förtroende hos allmänheten och när de uttalar sig offentligt ställs det krav på att informationen är saklig och har vetenskaplig bäring. Seebergers påståenden om hur ett våldtäktsoffer måste uppföra sig i samband med ett sexuellt övergrepp har inget stöd i vetenskapen, menar Skärby.

– Jag har läst den femtiofem sidor långa domen noga och inte byggt min bedömning på några lösryckta citat. Jag har diskuterat den med kunniga och kloka läkar- och forskarkollegor som delar min uppfattning men som inte ville framträda offentligt i det minst sagt hätska debattklimatet, berättar Seeberger när vi når henne.

Det som fick överläkaren att skriva sin artikel var enligt henne själv en principiell fråga.

– Om man vid en sexuell aktivitet som båda har inlett frivilligt gör något i lustens hetta som bereder ens partner obehag men man avbryter denna handling efter några sekunder, så fort man lägger märke till att ens partner inte har det bra, är det då rimligt att detta bedöms som en straffbar handling ledande till ett fängelsestraff?, frågar sig Seeberger.

Artikelbild

| Eva Skärby tycker att debatten kring domen mot den så kallade Kulturprofilen är ett bevis på att mycket fortfarande behöver göras åt samhällets syn på våldtäkt och våldtäktsoffer.

Eva Skärby tycker att Seebergers artikel är ett bevis på att det fortfarande finns ett stort arbete kvar att göra vad gäller samhällets syn på våldtäkt och vådltäktsoffer.

– Under rörelsen #metoo var det många som tyckte att det var hemskt att tro att någon kan vara sexualbrottsling utan att denne är dömd. Nu har vi istället en man som är dömd i domstol, i två instanser, och då handlar debatten plötsligt om att domstolen gjort fel, säger hon och avslutar:

– Jag har fått stort stöd från professionen och kritiken mot mig har bestått i att "en överläkare vet bättre än en student", vilket på ett bra sätt illustrerar min kritik i artikeln.