Olga Karlsson bodde bland annat i det hus som senare blev butiken Faster Olga.

Ofta hördes hon läsa de gamla dikterna på Ydremål skrivna av poeten Teodor i Snararp,