Debatt Svar på debattartikeln ”Några tankar från en humanist” den 24 augusti.

Alf Permestig undrar vad Kristdemokraterna gör för gamla och personer med funktionsnedsättningar.

Det är ingen tvekan om att Kristdemokraterna länge har prioriterat dessa grupper. Vem kommer inte ihåg Alf Svenssons larm om hur ovärdigt äldre bemöttes? När Alliansregeringen tillträdde 2006 förhandlade vi fram inrättandet av Sveriges första äldreminister. Maria Larsson (KD) fick uppdraget och under hennes ledning stiftades lag om en värdighetsgaranti för äldre. I förhandlingarna med övriga partier drev vi igenom en satsning på drygt fyra miljarder för att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre och dessutom sex sänkningar av skatten för pensionärer, med särskild fokus på dem med lägst pensioner.

Många äldre upplever ensamhet och isolering. Alf Permestig pekar på vikten av att kunna delta i olika aktiviteter. Kristdemokraterna har prioriterat en miljard för att stimulera kommunerna att bygga trygghetsboenden. De som fyllt 85 ska inte behöva gå igenom en ansökningsprocess för att få plats i äldreomsorgen. Därför lägger vi en miljard på en äldreboendegaranti. Tyvärr har inte andra partier ställt sig bakom dessa förslag. Istället drog socialdemokrater, miljöpartister, centerpartister och liberaler i våras in riktade statsbidrag till äldreomsorgen, som Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna införde i höstas.

Här i länet har vi drivit på för att pensionärer ska kunna resa kollektivt utan egen kostnad, vilket också skulle minska isoleringen. Pensionärskortet för hundra kronor i månaden, som infördes förra året, ser vi som ett steg i rätt riktning.

Kristdemokraterna har också engagerat sig i funktionshinderfrågor, bland annat de inskränkningar i LSS som personer med mycket stora funktionsnedsättningar drabbats av, sedan Socialdemokraterna ville minska kostnaderna. KD vill återupprätta LSS till vad den var när den infördes. Vi avsatte medel i vår budget, som dock röstades ned av andra partier.

Alf Permestig funderar kring legitimerade yrkestitlar. Jag håller inte med om att ordet inte skulle ha någon större betydelse. En legitimation utgör en kvalitetsgaranti och kan dras in om personen inte sköter sig. En läkare eller sjuksköterska som mister sin legitimation får överhuvudtaget inte arbeta inom yrket. En lärare utan legitimation får inte utfärda betyg.

Däremot håller jag med om att statusen behöver höjas för dem som arbetar inom vård och omsorg. Att vårda människor är något av det finaste man kan göra. Kristdemokraterna har många konstruktiva förslag för att höja statusen och förbättra arbetsvillkoren.

Så summa summarum är det inte bara ord, när Kristdemokraterna talar sig varma för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vi har praktiska förslag och anslår stora summor i vår budget för att genomföra dem.