Från den 1 september ingår vaccin mot rotavirus i det nationella vaccinationsprogrammet för alla barn. Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex månader och två år, men sjukdomen förekommer också hos äldre barn.

Symtomen kommer ofta plötsligt och är kraftiga diarréer och kräkningar. Virusinfektionen kan leda till uttorkning, framförallt hos barn under två år.

Vaccinationen ges i två doser och har hög skyddseffekt i mer än tre år. Det är under de första åren skyddet är viktigast eftersom sjukdomen är allvarligast för de yngsta. Rotavirus kan leda till så allvarlig sjukdom att barnet måste vårdas på sjukhus.