Vintern 2017 med dess ihärdiga snöfall och töväder blev dyr för Eksjö kommun. Notan för snösvängen stannade på 7,8 miljoner, fem miljoner mer än budget. Även förra vintern resulterade i ett underskott för vinterväghållningen.

Vid ett större snöfall har det hittills gått ut cirka 30 fordon i Eksjö kommun för att röja gator och vägar. Något som innebär en stor belastning för samhällsbyggnadssektorn.

– Det kostar runt en halv miljon kronor varje gång, förklarar Anders Gustafsson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det gör att snöröjning är ett högaktuellt ämne på samhällsbyggnadssektorn just nu i planeringen för vintern, där kommunens ambitionsnivå diskuteras.

– Det är i syfte att kapa de kostnader som skenar. Vi diskuterar nu ett antal olika varianter, säger samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring.

I vinter kan därför ett nytt snödjup komma att gälla för att snöröjningsfordonen ska köra ut.

Likaså kan en ny prioriteringsklass på gatorna i tätorterna bli aktuellt.

– Nu har vi två olika prioriteringsnivåer på gatorna. Det kan komma att bli tre, beskriver Wärnbring.

Det resulterar i att färre maskiner, förare och beredskapspersonal behövs.

– Man drar ut snösvängen i tid fast på färre maskiner och personer, säger Gustafsson.

Ett formellt beslut väntas komma innan vintersäsongen inleds.

Gång- och cykelvägar blir fortsatt prioriterade.