12.08 larmas räddningstjänsten till en brand i Idekulla utanför Hjältevad. Knappt tio minuter senare påbörjade räddningstjänsten från Hjältevad släckningsarbetet.

– Det är ett 100 gånger 50 meter stort område med gräs och skog blandat där det brinner, sade räddningstjänstens ledningsoperatör.

Även en styrka från Eksjö skickades till platsen.

Vid klockan 15.30 var insatsen avslutad.

– Det ska inte ha brunnit speciellt häftigt. Branden omringades och kunde släckas, säger ledningsoperatören.