– Det är jätteroligt att företaget investerar här i Horn, inte bara för mig som platschef, utan för alla våra medarbetare. Det är ett tecken på att våra ägare tror på oss och att de spår en så pass positiv framtid att de är beredda att göra den här satsningen, säger platschefen medan han visar oss runt i lokalerna.

9 gånger 18 meter stor och omkring 15 ton tung. Det är inte gjort på en handvändning, monteringen och installationen av Rimasters senaste tillskott i maskinparken, men snart, efter mycket arbete, är projektet i mål. Trots en veckas försening är planen att utbildning av personal, men också produktion, ska påbörjas under vecka 16, något som laseroperatören Andreas Persson ser fram emot.

– Det är klart att det är roligt med utveckling, att det går framåt och satsas på något nytt. Det kommer nog att bli mer programmering, lite mer avancerat, bland mina arbetsuppgifter, så för min utveckling är det ju bra.

Artikelbild

| Rimaster Cab & Mechanics platschef Pierre Vernersson framför den nya "gigantiska" laserskärmaskinen.

Enligt platschef Vernersson har Horndelen av Rimaster, efter några tuffa år, på senare tid upplevt en positiv affärsutveckling. Personalstyrkan har nästan fördubblats under de senaste tre åren, något som också gäller omsättningen. Med den toppmoderna laserskärmaskinen förbättras förutsättningarna ytterligare.

– Den maskin vi har haft tidigare har några år på nacken men är jätteviktig för oss. Den har ingen automatik utan kräver en operatör i princip hela tiden, dessutom jobbar den med gammal teknik. Genom att köpa en ny laserskärmaskin kan vi bredda oss och göra oss mer konkurrenskraftiga, berättar Vernersson och fortsätter:

– Den nya maskinen, med modern teknik, använder betydligt mycket mindre energi och den gör att vi under vissa tider kan jobba helt obemannat. Den ger oss en kapacitetsökning och jag tror också att den gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare.

Finns det någon risk med investeringen?
Artikelbild

| "Det är roligt med utveckling", säger laseroperatören Andreas Persson som är en av de medarbetare som snart ska få sköta den nya maskinen.

– Det finns alltid en risk att vi inte lyckas utnyttja maskinen på det sättet som vi tänkt, men bakom beslutet har vi byggt upp ett case där vi utvärderat eventuella möjligheter och risker.

I dagsläget har Rimaster 32 anställda i Horn. Med den nya satsningen kan det bli fler.

Artikelbild

| Just nu är installationen i slutskedet. Här är mjukvaruteknikern Sten Scheier som fixar de sista detaljerna.

– Vi kommer att kunna ta fram fler skurna ämnen, det i sig kommer inte kräva mer människor, men däremot att ta hand om materialet, bocka, svetsa och montera kommer i förlängningen leda till att vi behöver förstärka oss ytterligare, avslutar platschef Vernersson.