Debatt Skandalöst dåligt politiskt ledarskap visas av våra politiska företrädare på riksnivå!

Medan partiledarna, utom Jimmie Åkesson, ägnar sig åt sandlådepolitik, driver myndigheter, statliga bolag och banker på samhällsutvecklingen enligt en egen agenda. På regeringen.se kan man läsa att ”Regeringen styr Sverige genom att den verkställer det som riksdagen har beslutat”. MEN, riksdag och regering har under lång tid låtit ämbetsmän, tjänstemän och privata aktörer vara de som pekat ut färdriktningen och den vägen innebär med all tydlighet en nedmontering av välfärdssverige.

Det senaste handlar om PostNord som vill sluta dela ut post fem dagar i veckan och dessutom höja portot rejält. Orsaken är att alltmer myndighetspost går via nätet genom avtal med KIVRA. Skälet skulle vara att minska pappersförbrukningen av miljöskäl! Som om det skulle vara så stor vinst att skicka massor med information genom dataservrarna som slukar massor med energi.

Artikelbild

Pappersråvaran är träd, en förnyelsebar resurs som dessutom fungerar som en koldioxidsänka. Förvisso släpps koldioxiden lös vid processandet till papper, men den koncentreras ju till pappersbruken som borde ha teknik för att hindra gasen att komma ut i atmosfären.

Men vad värre är, är att förutom vanföreställningen att digital post skulle vara så väldigt mycket mer miljövänlig än papperspost, så innebär användningen av KIVRA som förmedlare av information från myndigheter, att känsliga uppgifter om oss hanteras av en PRIVATÄGD aktör.

Uppgifter som ligger på servrarna är inte säkra då det förekommer både attacker av hackare och strömavbrott.

Samhällsutvecklingen drivs på, det är tydligt, av personer som har tittat för mycket på Star Trek och Star Gate SG-1 och som har lyckats få en position där de kan fatta beslut som får avgörande betydelse för oss vanliga medborgare. Det politiska systemet skall vara det som sätter gränser för enskilda aktörers förverkligande av sina ideal, men för detta behövs det ett politiskt ledarskap av klass och det saknas idag.