Trafikpolisen Niklas står utanför Värgårdsskolan vid sin polismotorcykel. Framför honom står 20-talet elever i 15-årsåldern. En del har moped en del A-traktor och kanske står det någon som ser fram mot att få börja övningsköra.

Mot den bakgrunden har skolan bjudit in till en trafiksäkerhetsdag.

En bit bort står skolbussen och man känner att något allvarligt kan ha hänt, för ur bussen bärs två kroppar till synes avsvimmade. Det visar sig dock vara dockor som användes för att träna eleverna i en verklig olycka. Säkerhetssamordnare Staffan Waldau och trafiksamordnare Kristin Nyqvist delade med sig av tankar och kunskap vid stationen kring bussen

Artikelbild

| Trafikpolisen Niklas hade ett givande samtal med ungdomarna på Värgårdsskolan.

– Vi hoppas givetvis att de aldrig ska behöva använda kunskapen, fast detta är ett perfekt sätt att träna och få erfarenhet, säger Staffan Waldau.

Eleverna hade under dagen delats upp i olika stationer, där de informerades av bland annat om rattfylleri, olovlig körning, vägmärken samt utrymning från skolbuss. Skolan själva hade också en station där rörelse och hälsa lyftes upp.

– Vi är inte ute efter att bråka med er utan mer för att informera och rädda era liv. Ett eventuell bötesbelopp är dyra läropengar, fast era liv är oersättliga, säger trafikpolisen till eleverna.

Vid trafikpolisens station blev eleverna ombedda att själva testa inbromsningar med sina mopeder och A-traktorer, då detta är en mycket viktig faktor.