Insändare På senaste mötet i barn och utbildningsnämnden (BUN) lyftes frågan om Vimmerby kommun hade någon handlingsplan mot tvångsgifte och hedersrelaterat våld vilket inte var fallet.

Enligt en undersökning som Ekot gjort har endast en tredjedel av landets kommuner en handlingsplan mot den här typen av brott, trots att det är kommunernas ansvar att vidta åtgärder om barn riskerar att utsättas.

Vi vet inte om eller i vilken utsträckning det här förekommer i vår kommun men då mörkertalet kan förväntas vara stort är det nödvändigt att nu agera. I takt med att befolkningen växer, riskerar detta att hända även i Vimmerby. Vi har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism så det är inte så konstigt att även upprätta en handlingsplan mot tvångsgifte, hedersrelaterat våld samt omskärelse på flickor. Ingen, ingen, varken tjej eller kille, ska någonsin behöva uppleva att bli bortförd mot sin vilja i vår kommun. Nu står hoppet till de andra partierna att de ställer sig bakom vår motion och att det inte dröjer alltför länge till beslut.