Det är gamla donationsfonder som man hoppas kunna bli av med, eftersom det kostar mer att förvalta dem än vad de ger i avkastning. Kapitalet är helt enkelt för litet för att det ska bli något, med dagens låga räntor.

 – Det är länsstyrelsen i Östergötland som har tillsynen för fonderna, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). Så vi vänder oss dit för att få fonderna upplösta.

Det finns dock fortfarande en del pengar kvar i fonderna, låt vara att det inte är några jättesummor. Ja, med undantag från sociala samfonden, där det finns drygt 400 000 kronor.

 

– Pengarna kommer att användas på ett sätt som går i linje med vad som är fondernas syfte, säger Lars Rosander. 

Exempelvis finns planer på att använda pengarna från sociala samfonden till att köpa in en buss som kan disponeras av äldreomsorgen som på så vis kan få det lättare att ordna utflykter.

 

Idén om den här bussen presenterades för en tid sedan av moderaten Conny Daag, som skrev en motion i ärendet. Då fanns det inte pengar till satsningen, men tanken slog i alla fall rot och nu ser politikerna en möjligt att göra verklighet av förslaget.

Pengarna från skolfonden kommer att användas till mer kultur i skolan, teater, musik och så vidare.

– Vi kommer också att köpa in en del musikinstrument, säger Lars Rosander.

Allt under förutsättning, naturligtvis, att länsstyrelsen i Östergötland ger klartecken till att upplösa fonderna.