Det säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket i Jönköping.

Rastplatsen i Rosenfors är en av åtta utvalda rastplatser i Kalmar län och en av 130 i landet där Trafikverket kommer att sätta upp nya skyltar inom kort, på vilka man belyser risken med att slänga matrester i naturen. Charkvaror från utlandet kan nämligen sprida afrikansk svinpest, en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar.

– Sjukdomen finns nära Sverige, i andra europeiska länder som Estland, Italien och Polen, säger Maria Cedersmyg. Så det är väldigt viktigt att vi får folk att begripa allvaret i det här, att matrester lägger man i soporna och ingen annanstans.

Artikelbild

| Smittskyddshandläggare Maria Cedersmyg är väldigt orolig för att sjukdomen ska spridas till Sverige och hoppas folk ska förstå allvaret i det hela.

Finns det någon risk för att smittan sprids till människor?

– Nej, utan risken är att fläskprodukter i form av exempelvis pålägg kan sprida sjukdomen till vildsvin och sedan vidare till våra tamgrisar. Sjukdomen finns lite runt omkring oss, och det skulle skapa stora problem om vi får in den i Sverige. Upptäcks smittan på en gård måste hela besättningen avlivas.

Så för att minimera risken för spridning av den afrikanska svinpesten till Sverige inför nu Jordbruksverket nya skyltar med information på flera olika språk.

– Virus kan överleva väldigt länge i fläskprodukter och har man då fått med sig någonting som kommer från ett land där det förekommer afrikansk svinpesten, kan det betyda att smittan sprids om man lämnar produkten i naturen, säger Maria Cedersmyg. Så att slänga lite mat till räven eller vildsvinen är ingen bra idé. Det ska man låta bli, för vi är väldigt oroliga för att sjukdomen ska komma in i Sverige.