Men Sievert Andersson, vd för Hultsfreds Airport ser lite annorlunda på saken och tycker det verkar vara riktig överkurs att bygga upp en anläggning som redan finns färdig, bara att flytta in.

– Hultsfred ligger dessutom bättre till geografiskt i området, säger han, vi har 12 mil till Linköping och lika långt till Kalmar. Härifrån kan helikoptern betjäna hela vägen ner till Blekingegränsen.

Andersson pekar också på det faktum att den mesta infrastrukturen redan finns på flygplatsen. Bland annat uppvärmda hangarer och inte minst en fullt utbyggd tankanläggning som redan i dag används för att tanka helikoptrar.

Strax före jul presenterades en utredning för politikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen, Kalmar - Jönköpings och Östergötlands län, om en för området gemensam ambulanshelikopter. Utredarna beräknar att en sådan i drift skulle kunna rädda 17 liv om året.

De pekar också på att det kan bli svårt att hitta personal med specialkompetens, både vad det gäller piloter och sjukvårdspersonal.

Kristdemokraten och regionrådet Gudrun Brunegård är en av dem som drivit på hårdast för att få till en ambulanshelikopter i den här sydöstra delen av landet.

– Den här utredningen är ett stort steg på vägen, säger hon, men det är sorgligt att det ska behöva ta nio år att komma så här långt. Det som har satt fart på frågan är socialstyrelsens nya anvisningar för behandling av stroke och hjärtinfarkter.

Tidsfaktorn har med det fått större betydelse, ju snabbare behandling desto större chans att klara sig.

Hon berättar också att utredningen som presenterades för Sydöstra sjukvårdsregionen kommer att följas upp.

– Nästa steg blir att titta närmare på kostnader, finansiering och möjligheten att rekrytera personal. Det kommer troligen att vara lättare i närheten av de stora sjukhusen.

Vilket förstås kan påverka placeringen av helikopterbasen. Men Gudrun Brunegård tror inte att det är hugget i sten att det ska bli Eksjö eller Kisa.

– De har valts ut för att komma i mitten av området, som då kan täckas in med en halvtimmas flygning, säger hon. Men om basen hamnar i Hultsfred i stället kan det inte göra många minuters skillnad.

Det viktiga är att det finns tillgång till en helikopter tycker hon.

– Vi måste ha en struktur som ger alla samma trygghet, säger hon.