Ett fyraårigt projekt har nyss avslutats och det har givit en lång rad fakta att grunda det här folkhälsoarbetet på. För att det här inte ska bli någon hyllvärmare, har man också avdelat personal för att jobba med de här frågorna. Folkhälsosamordnare Lena Borgstrand kommer att jobba 75 procent och hon har hjälp från Susanne Svensson på 25 procent.

Arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak är högprioriterat just nu. I sammanhanget har också arbetet mot spelmissbruk fått en plats.

– Undersökningar visat att vi ligger ganska risigt till i den här kommunen, säger Jonny Bengtsson (S), andre vice ordförande. På många punkter ligger vi betydligt högre än snittet bland länets kommuner.

Per-Inge Pettersson påpekar dock att läget inte ser fullt lika nattsvart ut om man också tar hänsyn till bakomliggande faktorer,

– Det kan vara saker som egen utbildningsnivå, eller föräldrarnas utbildningsnivå. Det är sådant som också spelar in, säger han.

Projektet som ligger till grund för den här satsningen har genomförts gemensamt i nio av länets kommuner har som sagt givit bra många fakta att jobba med och Per-Inge Pettersson räknar med att det ska "bli verkstad" nu, när man har motsvarande en heltidstjänst som ska jobba med de här frågorna.

– Det ligger helt i linje med den nya folkhälsoplanen som kommunen tidigare har antagit, säger han.