Utsagorna gick i sär en del om vad som egentligen hände den där februaridagen i Hultsfred. Men rätten valde att gå på åklagarens linje och dömde en av de båda mot sitt nekande till ungdomsvård, för misshandel och olaga hot, sedan en kniv använts för att hota målsägaren. Den andre dömdes till 50 timmars ungdomstjänst för misshandel.

Flera vittnen hördes i rättegången och tingsrätten fann att deras berättelser styrker åklagarens framställan.

De båda ska också gemensamt betala ett skadestånd till målsägaren på 5 800 kronor som ersättning för ett par förstörda glasögon och för den kränkning som målsägaren utsatts för.