Projektet har namnet "Tillsammans mot ensamhet".

– Det handlar om just det rubriken säger, vi vill jobba tillsammans för att minska ensamheten, säger Lena Hasting, ordförande i Hultsfred-Vena PRO.

Vid sin sida har man SPF Hultsfredsbygden, som en engagerad samarbetspartner.

Det är inte jättevanligt att de båda pensionärsorganisationerna samarbetar, även om man gjort det en del i Hultsfreds kommun. Just ensamhet engagerar lika mycket inom båda föreningarna, så här ser man en given fortsättning på samarbetet.

– Vi hoppas att långt många fler aktörer ska bli intresserade av konceptet, så vi bjuder in brett, säger Håkan Hermansson. Vi vänder oss till alla som på något sätt är intresserade av frågan, exempelvis Anhörigföreningen och SKPF, Svenska Kommunalpensionärernas förbund, som varit med och tagit fram materialet.

I samarbete med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan ska man träffas i cirkelform och jobba med ett studiematerial som förbunden tagit fram på uppdrag av regeringen, som insett att många sitter ensamma.

– Arbetet har påbörjats så smått på andra orter i landet och den 15 oktober hålls första träffen av fyra på Träffpunkt Stationen, säger Håkan Hermansson.

Vad ska studiecirklarna mynna ut i?

–  En handlingsplan i hur vi når de som ofrivilligt hamnat i ensamhet. För att i nästa steg sätta fokus på hur vi hittar vägar att få med dem i gemenskapen, säger Håkan Hermansson. 

– Redan i dag görs mycket, från många olika håll. Exempelvis finns ju en rad träffpunkter på de olika orterna, i samarbete med Hultsfreds kommun, som lockar många pensionärer och andra daglediga. Men vi tror att ännu fler vill vara med i gemenskapen. Ensamhet i sig behöver inte vara negativt, men ofrivilligt ensam ska ingen behöva vara,  säger Lena Hasting.

Ulrica Stolt, anhörig- och frivilligsamordnare, liksom biståndsbedömare Gabriella Harrison, gillar det de hör.

– Det är ett jättebra initiativ och helt i linje med de mål Anhörigstödet och Anhörigföreningen strävar mot. Vi har faktiskt ett möte under onsdagen, då ämnet ska diskuteras, säger Ulrica Stolt.

–  Det blir mer tyngd i frågan när flera samarbetar. Och när uppdraget kommer uppifrån, från regeringen, tillägger Gabriella Harrison.

Finns det någon procentuell siffra på hur många som sitter ensamma i en kommun av Hultsfreds storlek?

– Nej,  det finns inga sådana siffror, men vi antar att mörkertalet är stort.