Under torsdag och fredag den här veckan blir det förbjudet att parkera på delar av Hantverkaregatan och Källerydsgatan.

Kommunen och kyrkan har tagit beslutet för att undvika eventuellt trafikkaos i samband med skolavslutningen. I stället för att ta bilen uppmanas besökarna att gå eller cykla till kyrkan. Ett liknande parkeringsförbud provades förra året och då visade det sig att trafiksituationen underlättades.