För att fira det här jubileet tog Håkan Hermansson i Hultsfred initiativ till en återträff för de som jobbade med mätningen.

Och då var det en självklarhet att återträffen skulle ske på Additivt teknikcentrum i Hultsfred. En anläggning som startats på ungefär samma sätt som gamla Mätcentrum. Och av samma anledning, att stärka företagens konkurrenskraft.

– De gör ju samma resa som vi gjorde, säger Håkan Hermansson, och jag hoppas att de kan dra nytta av de erfarenheter vi gjorde.

Gamla Mät- och teknikcentrum startades för att ge företagen ett ställe där de kunde mäta och kalibrera maskiner och produkter. En förutsättning för att få vissa kvalitetscertifieringar.

Den satsningen slog så väl ut att många företag i trakten skaffade sina egna mätcentra och behovet av anläggningen minskade kraftigt.

– 2008 avvecklades bolaget, säger Håkan Hermansson, samtidigt som HMT blev Hultsfreds Näringslivscentrum.

Det blev god uppslutning till den här återträffen. Alla kunde förstås inte komma, vid det här laget är de som jobbade här väl spridda över den södra landsänden. Men det var ett drygt tiotal personer som fick höra utbildningsledaren Joakim Svensson berätta om Additivt Teknikcentrum och dess verksamhet med 3D-skrivare för både plast och metall.

Han berättade också om hur det hela är organiserat, att kommunen äger 51 procent av bolaget och att det är 17 företag i regionen som har de övriga aktierna.

Ett upplägg som besökarna väl känner igen från sin tid.