Vetlandaföretaget planer att bygga en vindkraftpark sydväst om Målilla.

På onsdagen hade man bjudit in alla fastighetsägare, berörda föreningar men också andra intresserade, till ett samrådsmöte på Skeppet i Målilla som lockade någonstans mellan 150-200 personer.

– Vi får se vad inventeringarna visar, det är för tidigt att säga hur den slutgiltiga utformningen blir, men i dag är projektområdet 18 kvadratkilometer och utifrån den kunskap vi har om området tänker vi oss att det ska rymma 15 verk, med en totalhöjd av 250 meter, säger projektledare Emma Polder, som hoppas företaget ska kunna lämna in en tillståndsansökan till länsstyrelsen, som är beslutande myndighet, vid årsskiftet.

Artikelbild

| Petra Weigl, Hjalmar Österberg och Eva Remnert är motståndare till vindkraftsparken, som Dackevind vill bygga i skogarna sydväst om Målilla. Petra flyttade till området för tystnaden, som hennes autistiska dotter behöver, och både Hjalmar och Eva driver rörelser i närheten som de är rädda kommer påverkas negativt av projektet.

– Innan dess ska vi ha klart med en rad inventeringar och kollat mer på ljud, ljus, skugga och liknande saker, tillägger hon.

Just höjden på verken är en av de saker som närboende reagerar på och som lyftes upprepade gånger på mötet. Bara i Tyskland hittar man så höga vindkraftverk, de enda två i världen så här långt.

– Det många är rädda för, är att hinderljusen kommer att synas. Verken har ju växt på höjden, för det är bättre vind där uppe helt enkelt, förklarar Emma Polder.

Hjalmar Österberg driver Målilla Älgpark tillsammans med sin fru Maria sedan 2014, och han hade mycket synpunkter, bland annat på just höjden och ljudet verken kommer ge ifrån sig.

Artikelbild

| Projektledare Emma Polder berättar att parken planeras bli 18 kvadratkilometer med 15 vindkraftsverk.

– Älgar är både extremt ljud- och stresskänsliga. I det vilda kan djuren välja att gå undan sådant som stör, här skulle de vara instängda bara en kilometer ifrån vindkraftsparken, utan chans att komma undan ljud och ljus. Så mina farhågor är att vi måste slå igen parken om planerna blir verklighet.

– Dessutom söker de turister som kommer till de här delarna tystnaden. Med verken så nära kommer det sällan vara tyst.

Artikelbild

| På samrådsmötet i Målilla kritiserade bland annat Eva och Arne Remnert samt Christofer Pleijert Olofsson och Kajsa Pleijert planerna på en vindkraftspark utanför Målilla. Vid fullmäktigemötet framkom att också politikerna är tveksamma.

Eva Remnert driver sommarkollo i Salsnäs som årligen besöks av hundratalet barn och ungdomar med funktionsnedsättning, bland annat autism och epilepsi. Hon räds hur parken kommer påverka dem.

– Många är otroligt ljudkänsliga och vi kan inte ha blinkande lampor när vi ordnar disco för risken att det ska framkalla ett epilepsianfall. Så det är klart vi är oroliga.

Artikelbild

| Eivor Andersson, Johan Löfkvist, Bo Johansson samt Klas och Mette Wichman bor alla i området. "Vi är negativa och tänker främst på att det är ett område med rikt friluftsliv dit människor söker sig för tystnaden. Att då hela tiden behöva höra det här ljudet ser vi inte positivt på".

– Det är en bit vi inte kände till, så det kommer vi så klart titta närmare på, säger Emma Polder.

När Hjalmar Österberg tog initiativet till en grupp på sociala medier fick han snabbt respons från många boende i både Målilla, Mörlunda, Virserum, Rosenfors och Emmenäs som alla skulle ha tre till fem kilometer till parkens mittpunkt.

Artikelbild

| Christer Adolfsson och Göran Ekelund samtalar kring projektet. Göran har mark i området och har inte tagit ställning fullt ut, vad han tycker om satsningen.

– Vi tänker starta en förening och har till den 17 juni på oss att skicka in våra synpunkter, säger han.

Men är det inte bra med vindkraft?

– Jag har alltid varit en förespråkare av vindkraft, för två veckor sedan trodde jag det skulle komma att bli Sveriges räddning, men nu har jag läst på och förstår hur drabbade djur, människor och kulturvärden blir, säger Hjalmar Österberg, som gärna ser att Sverige gör som Danmark, där politikerna i Folketinget tagit beslut att fortsättningsvis bara bygga vindkraftverk till havs.

Emma Polder säger så här till de som är kritiska:

– Det bästa är att åka till en befintlig vindkraftspark, för att få sig en uppfattning om hur stora de är, hur de låter och så vidare. Vi uppmuntrar också till att lämna in synpunkter, tveka inte. Mötet var till för att vi skulle få kännedom om det lokala, som vi inte kan inventera fram.

Om du får uppskatta, hur troligt är det att det här projektet blir verklighet?

– Jag tycker projektet har goda chanser, det är få motstående intressen i området.

Vad innebär det?

– Det är inga jättenaturvärden som skulle ta skada. Det bor ingen i projektområdet, som i övrigt redan är påverkat, det finns exempelvis redan mycket skogsbilvägar sedan man jobbat med skogen. Ett bra projekt säger magkänslan, men självklart lyssnar vi på alla synpunkter. Vi ska inte fram till vilket pris som helst och länsstyrelsen skulle sätta stopp direkt, om vi inte kan redovisa att vi tagit till oss av synpunkterna.