I fredags upptäckte skolpersonal att det brann i papperskorgarna på två av toaletterna på skolan.

Bränderna upptäcktes dock tidigt och kunde släckas av skolans personal innan de fått någon nämnvärd omfattning.

– Det var så snabbt att brandlarmet inte löste ut, säger rektor Karolina Karlsson.

Artikelbild

| – Vi har gått igenom hela skolans brandskydd och vi kommer att öka vuxennärvaron i korridorerna, säger rektor Karolina Karlsson.

Efter de tre anlagda toalettbränderna på skolan under förra veckan, en i torsdags och två på fredagen, har ett intensivt arbete dragits igång för att komma tillrätta med problemet innan det inträffar något allvarligt.

Hela skolans brandskydd har gåtts igenom noga.

– Räddningstjänsten har varit här och vi har gått igenom allt, säger Karolina Karlsson.

Dessutom har alla toaletter på skolan utrustats med seriekopplade brandvarnare för att eventuella bränder ska kunna upptäckas snabbare.

– Vi kommer också att öka vuxennärvaron på skolan, säger Karolina Karlsson, vi har talat med all personal om vikten av att cirkulera i korridorerna. Dessutom har räddningstjänsten lovat att komma hit lite då och då för att prata med eleverna. Så de kommer att synas i korridorerna lite nu och då.

Eleverna på skolan har också fått information om det inträffade och de erbjuds tillfälle att "prata av sig" den oro som kan finnas.

Skolan har dessutom gått ut till föräldrarna med information via Infomentorsystemet, där man pekar på vikten av att prata med eleverna om det som hänt.

Även fredagens båda bränder är polisanmälda, även om man den här gången, till skillnad från onsdagens brand, inte har någon misstänkt.

Läs mer: Skola utrymd efter brand.

Tre misstänks för skolbrand.