På fredag, när kollektivtrafiknämnden samlas för möte, har ledamöterna att ta ställning till ett sparförslag som påverkar totalt 13 linjer i Kalmar län. Bland annat linje 327 mellan Hultsfred och Eksjö som riskerar läggas ner. En linje med en till tre resenärer per tur. Vilket Östra Småland var först att rapportera om.

Dessutom föreslås närtrafiken bantas i hela länet.

– Vi ser stegrade kostnader både för i år och nästa år bland annat på grund av ökade bränslekostnader. Dessutom var det på gränsen förra året, att vi inte klarade oss inom den rambudget vi har, så vi behöver vidta åtgärder, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell.

Om politikerna är med på förslaget vill Kalmar länstrafik justera tidtabellen redan den 15 juni, mitt under gällande trafikår.

– Vårt huvuduppdrag är att skapa kollektivtrafik där folk reser, det är den anpassningen vi gör nu, säger Karl-Johan Bodell, som gett uppdraget till KLT:s trafikplanerare att gå igenom alla linjer och se hur resandet såg ut 2018.

– Med det som grund har vi lagt fram det här förslaget.

Kristdemokraten Anders Andersson från Järnforsen sitter i opposition i nämnden och han säger så här om majoritetens förslag:

– Linjer med få resande, under fem i snitt, är svåra att motivera. Jag tror skattebetalarna i Hultsfred också uppskattar att det tas ett ekonomiskt ansvar.

Däremot oroas han starkt av förslaget att banta närtrafiken.

– Om man drar in en busslinje är det just närtrafiken som ska komplettera. I den frågan kommer jag ställa majoriteten mot väggen på fredag. Det är en tankemässig kollaps.

Karl-Johan Bodell lutar sig dock mot att trafikförsörjningsprogrammet säger att KLT ska möjliggöra närtrafik en resmöjlighet per dag inom varje område. I dag finns tre till fyra.

– Så vi kör ett överutbud, därför måste vi titta på även den biten. Vi har inte många resande i närtrafiken, kanske är det så att vi erbjuder ett för stort utbud. För det kostar pengar när kunderna sprider ut sig och åker väldigt få med varje avgång. Men vi ska vara väldigt noga när vi tittar på det här, så vi inte förstör möjligheten för att kunna bo på landsbygden, understryker han.