– Vi hade personal på plats hela natten, säger Andreas Enberg, räddningschef i beredskap. Men nu kunde vi avsluta och överlämna ansvaret till ägaren.

Det var med stor sannolikhet ett åsknedslag som vållande den våldsamma branden. En teori även polisen jobbar efter.

­– Vad jag kan förstå blir det ingen teknisk undersökning av brandplatsen, säger Enberg.

Artikelbild

| Branden i kullhult fick ett våldsamt förlopp. och räddningstjänsten jobbade hela natten.

Redan när räddningstjänsten kom till platsen var hela övervåningen övertänd och ganska snart stod det klart att huset inte skulle gå att rädda. I stället inriktades arbetet på att hindra branden att sprida sig till omkringliggande byggnader och till skogen.