Fastighetsmäklaren Magnus Boberg jobbar på Fastighetsbyrån i Hultsfred och säger att han sett en klar skillnad på priser för bostadsrätter och villor.

– En prisuppgång är svårt att statistiskt säkerställt påvisa på kort sikt, men vi ser tydligt en ökad efterfrågan, och på de objekt som säljs betalar man mer än för några år sedan, säger Magnus Boberg.

Vad beror denna utveckling på?

– En stor faktor är den ihållande låga räntan som möjliggör att man kan betala lite mer. En annan faktor är ett lågt utbud som ger större konkurrens om de objekt som finns. I Hultsfred är ersättningsbostäder så som hyresrätter, lägenheter och bostadsrätter en bristvara för hussäljare. Många väljer eller är därför tvungna att bo kvar längre i sina hus. Efterfrågan är större än utbudet. Det har också blivit mer attraktivt att bo på mindre orter.

Många väljer att gå förbi en budgivning, hur ser du på det?

– När det sker så är det ofta luttrade spekulanter och så kommer deras drömhus ut. De lämnar då ett erbjudande som är betydligt högre än värdering, ofta 10–25 procent högre. Ibland tycker säljaren att detta är attraktivt. De kan sätta sina krav, de slipper en lång försäljningsprocess på kanske flera månader, en affär där säljaren kan styra det hela. Erfarenheten säger dock att försäljningar på den öppna marknaden nästan alltid ger bättre betalt än privata överenskommelser.