Han och kollegorna Thomas Wigren och Britt Lindqvist är i full färd med att snickra på ansökan, som ska vara inskickad i mars. Starten har precis gått på det omfattande arbetet, och förhoppningen är att eleverna i nuvarande årskurs ett blir först ut i raden av diplomerade gymnasieekonomer.

– Det är bara de elever som läser inriktning ekonomi, alltså inte juridik, som kan få den här chansen som vi är säkra på kommer att öka kvalitén på utbildningen och visa att Hultsfreds gymnasium är en modern skola som håller sig framme och vill hänga med, säger Britt Lindqvist som tror att satsningen också kommer att bidra till att det blir lättare att locka behöriga lärare.

I den här regionen är det glest mellan de certifierade skolorna, bara Kalmar, Eksjö och Vetlanda är med i nätverket.

Artikelbild

| Lärarna Pierre Arvidsson, Thomas Wigren och Britt Lindqvist skriver på ansökan som ska ge Hultsfreds Gymnasium chansen att diplomera sina gymnasieekonomer.

– Vi är glada att få med Hultsfred, det är en skola med hög kvalité, säger Lena Elvingsson, verksamhetschef på Cesab, Certifierat i Sverige AB, och tillägger att det bara är en tredjedel av landets gymnasieskolor som har ekonomiprogram som klarar kraven som ställs.

– Diplomeringen brukar bidra till att eleverna gör lite mer utmanande val och när de går ut gymnasiet har de med sig konkreta kompetenser, tillägger hon. Diplomet visar att de gått på en skola som satsar lite extra och som man vet hela tiden vill bli bättre.

För elevernas del innebär det att de får med sig en titel som diplomerade gymnasieekonomer, sedan de fått 600 poäng fördjupning inom ekonomiska ämnen. Med diplomet i sin hand, bevisar det att eleven har så mycket kunskap att man kan ta ett arbete, likställt med en som läst ett år på universitet.

– Ekonomiprogrammet är ju studieförberedande, nu blir det en mix med yrkesförberedande, förklarar Pierre Arvidsson. Eleverna kan exempelvis börja jobba på bank eller hos ett försäkringsbolag, eller som controller på kommunen. Det blir ett steg över de traditionella studierna så att säga.

Artikelbild

| "Vi tänker ta chansen att bli diplomerade, som vi tror kommer underlätta för oss att få jobb i framtiden", säger ekonomerna Rinita Prenku, Emma Karlsson och Myrra Lundgren.

Det uppskattas av klasskamraterna Rinita Prenku, Emma Karlsson och Myrra Lundgren som kommer ta chansen när den bjuds.

– Det blir jättebra att ha med sig, vi tror att det kommer bidra till att det är lättare att få jobb, när kvalitén på utbildningen höjs, säger Rinita Prenku.

Artikelbild

| Koppen som vittnar om vart Hulsfreds Gymnasium är på väg mot för mål. "Vi har varit på väg mot det här målet tidigare ett par gånger, men då fanns inte kraften att genomföra det, men nu är vi redo", säger lärarna.

Hultsfreds gymnasium har varit på introduktionsutbildning och fått presentera hur man jobbar i dag. Det visade sig att man ligger nära de kriterier som finns, så filar man bara lite till på utbildningen så tror kollegorna att gymnasiet ska bli certifierat och få börja diplomera sina gymnasieekonomer inom en inte allt för lång framtid.

– Det har funnits ett önskemål en tid, både hos eleverna och deras föräldrar, att vi ska kunna erbjuda den här extra möjligheten att bli diplomerad. Så det känns inspirerande att vi äntligen kommit så här långt, säger Thomas Wigren.