Hultsfred På lördagen samlades över 200 tidigare Vartaanställda för en återträff för de som arbetat vid batterifabriken.

Trots att 20 år har gått sedan nedläggningen är det många som ständigt återkommer i sina tankar och minns tillbaka till tiden.

– Det rådde en speciell anda och vi var som en enda stor familj där vi tog hand om varandra, säger Frank Ståhl som är initiativtagare till träffen.

Artikelbild

| Mest långväga deltagare var Ove Gustafsson som kommit ända från Australien. Inte lätt att få en pratstund med honom då flera ville detsamma

Man har sedan varit en arbetsgrupp som hjälpts åt med planering och genomförande.

När batterifabriken Varta lades ned 1998 var den en av kommunens största industrier. Gunilla Fjelde var VD när det begav sig och berättar om den dramatiska nedläggningen 1998.

– Vi gjorde ständiga förbättringar på fabriken och höll oss hela tiden i framkant inom koncernen. Trots det var det inte gott nog utan koncernledningen krävde att vi skulle öka vår produktion till fyra miljoner enheter per år för att nå den lönsamhet som de satt som mål, vilket i sin tur hade krävt mycket stora investeringar.

Det fick till följd att tillverkningen upphörde i Hultsfred och produktionen kom att flyttas till andra fabriker inom koncernen, belägna i Tjeckien, Frankrike och Spanien.

– Det var min uppgift att lämna beskedet till de anställda vilket i det skedet kändes oerhört tungt och smärtsamt. Varta var dessutom en av de största industrierna inom kommunen vilket kom att skapa stor oro i samhället.

– I förhandlingarna med ägarna så ställde vi stora krav på ekonomisk kompensation vilket de generöst ställde upp på och som kom att lindra följderna kring avvecklingen.

– Vi gjorde allt för våra medarbetare och det känns skönt när man blickar ut över alla som tagit sig hit idag.

Håkan Hermansson som var personalchef berättar också om tiden vid nedläggningen.

– Det var jag som skulle delge och verkställa alla uppsägningar vilket då kändes oerhört svårt.

Den som rest längst för dagens återträff var Ove Gustafsson som kommit ända från Australien. Han hade hamnat där genom arbetet och sedan blivit kvar. Varta hade 1989 lyckats få en order om att tillverka sex stycken u-båtsbatterier med krav att de måste tillverkas på plats i landet. Ove blev ditsänd för att ordna med fabrikslokaler och personal. Det visade sig svårare än man trott men till sist så lyckades man.

Men bygga en fabrik för enbart sex batterier?

– Nu var det inte så bara. Ett u-båtsbatteri väger nämligen mellan 400-500 ton och fungerar även som barlast på båten, och efter den här ordern kom fler att tillverkas så totalt har det nog blivit 25.