På onsdagen kom beskedet: Arbetsförmedlingen varslar 4 500 personer om uppsägning – ungefär var tredje anställd – och hela landet kommer att beröras.

I Kalmar län har Arbetsförmedlingen drygt 200 anställda, men ännu är det för tidigt att säga hur många av dessa som drabbas eller hur kontoret i Hultsfred påverkas.

– Det vet vi inte något om än, men så småningom kommer det information om detta. Klart är i alla fall vi alla kommer få dra vårt strå till stacken, säger Lars Borgemo som är chef för Arbetsförmedlingen i norra Kalmar län.

Att sätta någon exakt tidsplan för den kommande processen är svårt.

– Innan vi är nere på individnivå så är vi säkert framme i april, tror Lars Borgemo.

De enheter som är undantagna varslet är IT-organisationen samt Arbetsförmedlingen Direkt. Deras personal sitter på olika platser runtom i landet, men ingen är stationerad i Kalmar län.

På onsdagen uppgav TT att varslet får till följd att flera av Arbetsförmedlingens cirka 240 kontor runtom i landet kommer att försvinna. Vad kan du säga om det?

– Även om vi inte vet det i dag så är det väl inte en orimlig tanke att man i och med detta också ser över kontorsnätet. Tack vare digitaliseringen är det lättare att sköta en del tjänster från hemmet, sedan ska vi vara noggranna med att ytterligare förbättra den samverkan vi har med kommunerna avseende mål och aktiviteter.

– Det enda vi egentligen med säkerhet vet är att Arbetsförmedlingen ska vara kvar, att vi ska få ett förnyat uppdrag samt att man vill kolla på vad som kan läggas ut på privata aktörer. Men det sistnämnda är mer en ideologisk och politisk fråga, säger Lars Borgmo.

Arbetsförmedlingens chef i länet berättar också om hur mycket han känner för alla medarbetare efter beskedet om varslet – deras oro samt de tankar och funderingar som kommer upp. Men samtidigt vill Lars Borgemo också försöka se möjligheterna.

– Det är ju fruktansvärt tråkigt med varsel, men jag har ändå stor tilltro till den förnyelseresa som Arbetsförmedlingen nu gör. Men som sagt, det är väldigt kluvna känslor en sådan här dag.

Internt inom Arbetsförmedlingen har man jobbat fram en kommunikationsplan för att stötta personalen.

– Det är jätteviktigt att snabbt kommunicera vad vi vet, vad som är fakta och framför allt att informera löpande. Planen innefattar även samverkan med exempelvis fack och skydd, säger Lars Borgemo.