– Det känns fantastiskt bra, vi har ju kämpat för en gångtunnel vid Hesjön i många år, säger ordförande Kent Karlsson, som fick en ny ritning sänd till sig på torsdagen.

– Jag blev förstås jätteglad när jag såg att Trafikverket tänkt om och nu planerat in en gångtunnel för att barn och vuxna ska kunna passera på ett säkert sätt.

Något som bekräftas av Trafikverkets projektledare Chris Thorisson, Kristianstad.

Artikelbild

| Nu är en den inritad, en gångtunnel under riksvägen, strax norr om Målilla i höjd med Hesjön.

– Det stämmer. Efter att planen varit ute på granskning har vi lagt till en så kallad gång- och cykelport under väg 23/34 och vi föreslår att kommunen bygger anslutande gång- och cykelväg från Målilla till Hesjön.

Vad har fått er att ändra den ursprungliga planen?

– Skälen är flera. Dels har det varit ett starkt önskemål från samhällsföreningen, dels finns framtida planer på en gång- och cykelväg mellan Målilla och Hultsfred, då Region Kalmar län pekat ut det som ett framtida pendlarstråk för cykeltrafik. Då är det bra att ha en planskildhet byggd redan nu för att slippa bygga om vägen igen.

Hur mycket fördyrar det här kostnaderna?

– Projektet beräknades till dryga 100 miljoner kronor, med en gångtunnel blir det ungefär tre miljoner kronor dyrare, säger Chris Thorisson och fortsätter:

– Ombyggnaden finansieras till 65 procent av något som heter regional plan, som Region Kalmar län finansierar genom skatteintäkter. Dessutom – om det här byggs innan utgången av 2022 finns det även en nationell finansiering på 35 procent. Kostnader efter utgången av 2022 finansieras av regional plan till hundra procent.

Är det fler ändringar i planen?

– Ja, vi gör lite justeringar kring Venhagsvägen, som kommer att ansluta till väg 23/47 istället för som i dag till väg 23/34, där det istället blir ett bullerplank som övergår i en bullervall. Tidigare var också tanken att vägen till Venhagsvägen skulle fortsätta till Hesjön, men det förslaget stryks. Istället blir det ett vänstersvängfält på riksväg 23/34 och en ny föreslagen enskild väg till Hesjön, något söder ut jämfört med i dag.

Kan samhällsföreningen fira nu då?

– Inte riktigt än. Nya förslaget har skickats ut till berörda markägare, kringboende och kommunen som har sommaren på sig att tycka till om ändringarna. Så vi har inte skickat planen för fastställande än, men Trafikverket har tagit ställning, att vi ritat med den och föreslår den som en ändring.

Vad tror du om förutsättningarna för att planen ska gå igenom?

– Jag tror de är goda, jag hoppas det. För vi har lyssnat på de synpunkter som inkommit och gjort folk nöjda så långt det varit möjligt.

Chris Thorisson hoppas på byggstart av nya 2+1-vägen i slutet av 2020 och att den ska stå klar 2022.

– Beroende på om planen överklagas eller inte, tillägger hon.