Magnus Karlsson från Aneby på Svenska Gummikonstruktioner jobbar vidare med däckåtervinningen i Virserum, sedan den tidigare sprängmattefabriken försattes i konkurs tidigare i sommar.

– Det var två företag från början, säger han, men nu när det andra företaget är borta är det fullt fokus på de nya produkterna.

Den allra nyaste produkten är en markberedare, byggd av stålvajer och gamla lastbilsdäck, designad och utvecklad vid företaget.

– På många hyggen finns det restriktioner, man får inte markbereda eftersom det finns fornlämningar som inte får skadas, säger Magnus Karlsson.

Men fungerar det med en markberedare av gummi? Krävs det inte mer hårdhänta maskiner?

– Ja, den fungerar, säger Magnus Karlsson, den tar bort mossan och gör att mineraljorden kommer fram. Fast är det för mycket gräs, får man köra fler gånger

En annan produkt som tagits fram vid Virserumsföretaget är vägsladdar av gummi.

– De fungerar bra, säger Magnus Karlsson, de smeker vägarna släta. Utan att riva upp en massa sten.

Han berättar att de dessutom kan användas för att sladda paddockar, och inte minst att rätta till betesmarker där vildsvinen varit och bökat.

– Är det för stora skador på betesmarkerna kan det bli svårt att få ut EU-bidragen, säger han.

Magnus Karlsson har också lagt ut industrifastigheten i Virserum i försäljning.

– Men det är mest för att kolla om det finns något intresse, säger han.

För några egentliga flyttplaner har han inte i nuläget.