Men - samtidigt är man ganska överens om att det behövs. Det är utformningen man har åsikter om. Höjden gör att många moderna bilar skrapar i när man försöker köra över. Många ifrågasätter också det miljömässigt riktiga i att bilarna tvingas sakta ner över hindret och sedan accelerera igen.

– Men det är samma höjd som på farthindren vid Lindblomskolan, säger Jens Karlsson, chef för Gata-Park på ÖSK. Det som skiljer är att ramperna är stenlagda och kanske lite brantare.

Bakgrunden till att ÖSK lät bygga det här farthindret är ett mångårigt önskemål från boende på slätten. Vägen är både lång och rak, den inbjuder till farter som ligger en bit över det tillåtna. Något som bekräftas av de trafikmätningar som ÖSK låtit göra på Silverslättsvägen. Här är mycket trafik och tung trafik, sedan vägen öppnades ut mot rondellen.

Vid passagen över till Silverslättens förskola har det sedan tidigare varit en avsmalning av vägen, men den har just inte gjort så stor skillnad. Avsmalningen finns kvar även med det nya farthindret, vilket gör att det får dubbel effekt.

Förutom det här nya farthindret planeras ytterligare ett.

­– Det ska byggas vid infarten till Kaptensgränd, säger Jens Karlsson. Men där gör vi fullbredd, det blir ingen avsmalning som uppe vid förskolan. Dessutom ska vi sätta upp cykelgrindar, så att cyklisterna inte kan köra med full fart ut på vägen.