Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att priset för en förprövning av strandskyddsdispens sänks från 7 000 kronor till 2 000 kronor, i förhoppningen att det ska bidra till att göra det mer attraktivt att bygga hus i kommunen.

– Vi vill att folk ska våga försöka att bygga i attraktiva lägen, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). För det allra mesta beviljas strandskyddsdispensen, men skulle det bli avslag så har det bara kostat 2 000 kronor att pröva.

– I dagsläget handlar det om tio, femton ärenden per år, säger Rosander, så det är inga stora pengar som går förlorade för kommunens del.

Den föreslagna rabatten gäller prövning om det går att få dispens från strandskyddet. Sedan tillkommer de vanliga bygglovsavgifterna.