Tomas Söreling (S) tvivlar inte på att det är som ÖSK, Östra Smålands kommunalteknikförbund, säger "att den gällande trafikförordningen inte tillåter parkering där".

– Så är det säkert. Men det jag reagerar så starkt på är bristen på kommunikation. Dialogen med medborgarna finns inte från tjänstemannahåll. Varför har ingen kontakt tagits med berörda. Orienteringsklubben exempelvis som använt planen som parkering i över 40 år. En så gammal företeelse sitter i ryggraden. Jag är jättebesviken och upprörd.

LÄS MER: Här blir bilarna plötsligt lappade

Artikelbild

| Oppositionsrådet Tomas Söreling upprörs över bristen på kommunikation. "Om orienteringsklubben använt planen under så väldigt många år, så måste man för tusan kunna ta en kontakt och föra en dialog om hur man ska hitta en lösnig istället för att slå till med böter.

Tomas Söreling avser att lyfta frågan på nästa möte med ÖSK, för att få till en skärpning vad det gäller kommunikationen.

– Stenbumlingarna ser dessutom inte särskilt trafiksäkra ut, vid dimma och mörker exempelvis.

Jens Karlsson, avdelningschef gata-park, menar att stenarna satts upp på önskemål för att ingen ska riskera att få böter och kollegan Gunilla Palmgård fortsätter vidhåller att det aldrig varit en parkering.

– Det är inte vi tjänstemän, utan politikerna som beslutat att Hultsfreds kommun ska engagera p-vakter, som bara följer de riktlinjer som Transportstyrelsen satt upp.

Vad säger du om kritiken, att ni brustit i kommunikationen?

– Jag kan inte säga att vi brustit. I och med att det aldrig varit en allmän parkering kan jag inte se att vi haft någon skyldighet att informera om att det är parkering förbjuden.