Hultsfreds kommun hade förra året nummer 120 på listan, det vill säga i övre halvan av landets alla kommuner. I år har dock resultatet medfört ett dyk med 81 placeringar till plats 201.

Tittar man på andelen elever som uppnår högskolebehörighet och lärarnas egna utbildningsnivåer så hamnar Hultsfred långt ner på listan. Likaså har elevernas meritvärde i åk nio gått bakåt, vilket totalt drar ner resultatet rejält. Lärartäthet och hur resurserna tilldelats verksamheterna tillhör dock Hultsfreds styrkor där man får gott betyg.

Jämfört med förra året har löner och lärartätheten förbättrats men totalt sett hamnar Hultsfred ändå i botten i länet.

– Vi är en av de kommuner som tagit emot flest nyanlända i landet. Vi har väldigt många nyanlända och det går inte nå höga resultat direkt om du inte har språket och det påverkar resultatet, säger barn- och utbildningschef Martin Snickars.

Han ser dock en botten och att det håller på att vända, inte i år, men tills 2019. Snickars påminner att resultatet bygger på förutsättningarna 2017.

Kommunen har på senare tid satsat mycket på utbildning av personal och hur man hjälper eleverna att nå målen. Satsningar har skett på bland annat specialpedagoger och elevhälsa.

– Vi satsar också på utbildning av förskollärare, säger han.

Höjda lärarlöner har också prioritet och här sätter man nu ett större fokus än flera andra kommuner.

– Det händer jättemycket och utvecklingen håller på att vända. Lärarna gör sitt yttersta, berömmer han.

Vi har sökt Lärarförbundet utan resultat.