– Det är inte staten som tar ansvaret för integrationsarbetet, det är kommunerna som får göra jobbet, konstaterar kommunchefen i Hultsfred, Lars-Erik Rönnlund.

– Därför behövs den här mötesplatsen.

Eftersom Hultsfred är en av de kommuner i landet som drar det tyngsta integrationslasset är det naturligt att man tar initiativ till den här satsningen, med benäget bistånd, inte minst ekonomiskt, från länsstyrelsen och Regionförbundet i Kalmar.

Det är ett späckat program som väntar deltagarna den 27 och 28 juni på Gåsehall i Virserum. I de båda konferenstälten som sätts upp kommer det att bli fyra heldagsseminarier med en lång rad föreläsare.

Seminarierna kommer bland annat att handla om hur man kan få hela samhället att samverka i det här arbetet. Linnéuniversitets spetsforskning inom diskriminering och integration presenteras. Det räcker bra för att fylla den första seminariedagen. Andra dagen kastar sig deltagarna över ämnen som etablering, arbetsmarknad och bostadsfrågan och internationellt integrationsarbete. Här medverkar bland annat representanter från Österrike och flera borgmästare hur Österrike handlas med integrationen och flera framgångsrika projekt kommer att presenteras.

Förutom de österrikiska representanterna medverkar under de två seminariedagarna bland annat Regeringskansliet, SKL. Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet, Hjältevadshus, och en rad kommuner runt om i landet.

Platsen för seminarierna, Gåsehall i Virserum är vald med omsorg. Projektledaren Anders Blomqvist ser en stor poäng med kontrasten mot stora konferenshotell i Stockholm.

– Det visar att allt inte behöver ske i Stockholm, säger han.

Och nog är det väl så att väldigt mycket av det svenska integrationsarbetet sker på landbygden, där flera kommuner drar ett mycket tungt lass. Inte minst Hultsfred, som är en av de kommuner i landet som per invånare räknat tagit emot flest flyktingar och som, även om befolkningen minskat något, fortfarande upplever att det är ett högt tryck på kommunen. Framförallt märker skolan och socialen av det.

Mottagningen har dessutom ändrat lite karaktär nu, eftersom allt fler asylsökande fått uppehållstillstånd, vilket ökar kommunens ansvar.