Vuxenutbildningen i Hultsfred har sedan tidigare också en busstörarutbildning och hade långt gångna planer på att starta en liknande utbildning även för godstransporter.

Barn- och utbildningsnämnden sökte därför bidrag från Skolverket på 2,3 miljoner kronor för båda utbildningarna. Men fick bara 1,025 miljoner. Vilket motsvarar sju utbildningsplatser av de 16 man sökt för.

Det är för lite för att man ska kunna dra igång utbildningen, och planerna skrinläggs.

Vilket dessutom betyder att kommunen får betala tillbaka pengar för de sju platserna.

Kvar av stadsbidraget blir då bara 360 000 kronor, för bussförarutbildningen.

– Eleverna som går utbildningen kommer att få gå klart, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars, men det är oklart om vi kan starta en ny utbildning i höst. Det är stor risk att det inte blir någon ny intagning.

Det hårbantade statsbidraget ger ett underskott på lite över halvmiljonen för bussförarutbildningen, eftersom man sökt för elva platser och fick sex.

Det är med sorg i hjärtat han konstaterar den saken, för det går stick i stäv med den allmänna uppfattningen om att ordna så mycket yrkesutbildning som möjligt på hemmaplan i kommunen.

– Det är ett stort bekymmer, säger Snickars.

Däremot när det gäller utbildningarna inom vård och omsorg har kommunen fått statsbidragen fullt ut som man sökt.

– Men de pengarna kommer från annat håll, säger Snickars.