Och per automatik minskar antalet platser, nu när bara kommunala verksamheter och föreningar kan erbjuda sommarjobb till ungdomar. Bankernas medfinansiering var för en förutsättning för att kommunens skulle kunna erbjuda sommarjobb vid privata företag.

Säsongen närmar sig. Och på kommunens avdelning för Arbete- och integration jobbar man för högtryck för att matcha ihop sökande med de feriejobb som finns.

– Vi har 115-120 platser i år, berättar Kajsa Rydén som är handläggare på avdelningen.

Bortsett från att möjligheten till sommarjobb inom den privata sektorn, är det mesta sig likt från tidigare år.

– Vi vänder oss till de som är födda 2003 i första hand, säger Kajsa Rydén, alltså 16-åringar. Det är en prioriterad grupp.

En annan grupp som prioriteras högt, är förstås också unga med särskilda behov.

17-åringar kan förstås också komma i fråga för kommunala sommarjobb. I mån av plats.

Intresset är stort för att få ett sådant här kommunalt sommarjobb. Trots att tre veckor återstår av ansökningstiden är det strax över hundra ungdomar som har sökt. En förklaring kan naturligtvis vara att sommarjobbarna får en löneförhöjning i år, även om summan inte är klar ännu.

Allra störst, har det visat sig, är intresset för att jobba inom barnomsorgen.

– Det är väldigt populärt att jobba med barn, säger Kajsa Rydén. Andra stora arbetsplatser i sommar blir Bolagsområdet i Virserum och dressincyklingen på Smalspåret.