Vatten- och avloppsledningar i mark är långlivade samhällsinvesteringar. De gamla ledningarna från 1950-talet höll inte längre måttet. Då använde man sig av gjutjärn eller segjärn för vattenledningarna och betong för avloppssystemen. Nu byts de gamla ledningarna ut mot nya säkra av olika plastlegeringar.

– Det var dags att göra något åt det. Sådant måste ju bytas när det inte duger längre, förklarar kommunens projektledare Jens Pettersson på ÖSK Gata/Park.

– Betong är visserligen mycket starkt, men bildas sprickor i materialet så fungerar det inte längre.

Artikelbild

| Virserumsvägen mot Gårdveda

Arbetet är mycket omfattande och berör hela Gårdveda och en bit in i Målilla. Man har hållit på under ganska svåra väderförhållanden med både mycket snö och stark kyla och senare pressande sommarvärme. I starten försvårades arbetet av ett högt grundvattenstånd och isbildning.

– Vårt folk jobbar ju hela tiden utomhus. Man blir van vid olika väder, säger Fredrik Björn, som är arbetsledare för entreprenören Transab AB, luttrat.

Eftersom väderförhållanden och andra hinder räknas in när man beräknar tidplaneringen, har detta inte påverkat slutdatum. Arbetet startade hösten 2017 och beräknas vara färdigt i slutet av november i år. Så gott som alla fastighetsägare har gått att kontakta, även de som äger fritidshus och som bor utomlands. Han anser också att man hela tiden genomgående har haft en bra och konstruktiv kommunikation med alla berörda.

– Det finns ju alltid synpunkter, men det har kunnat lösas i samförstånd, säger han.

Artikelbild

| Rörbyte i Gårdveda

För de boende i området har arbetet inneburit en del vardagliga problem med till exempel postgång, sophämtning och tidningsutdelning. Det har inte alltid varit lätt att hitta rätt väg att ta sig hemifrån eller hem igen. På det stora hela har ändå olägenheterna accepterats utan protester med tanke på, att man kommer att få ett fungerande vatten- och avloppssystem för många, många år framåt.

Även om arbetet med ledningsbytet kommer att vara slutfört i höst, kommer det att dröja till våren 2019 innan vägarna är fullt återställda. Två lager asfalt måste läggas, ett grövre och därefter ett topplager, innan det är dags att måla linjer. Enligt KLT ska busstrafiken genom Gårdveda kunna återupptas när vägen är klar att trafikera. Så småningom kommer alltså allt att återgå till det gamla vanliga, med nya, hållbara ledningar nere i marken.