Det är politiker från flera olika partier som lagt fram förslag och vid det första sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott fanns Kristdemokraten Anders Anderssons förslag om cykelväg mellan Målilla och Järnforsen med på dagordningen.

Ett förslag som oppositionsrådet Tomas Söreling (S) applåderar, eftersom det i alla fall delvis sammanfaller med S-förslaget om en cykelled längs Emån.

– Till den cykelleden har vi fått nästan på kronan 250 000 kronor från jordbruksverket och Astrid Lindgrens Hembygd, säger Söreling, för att föra en förstudie om möjligheterna.

Tidigare har också kommunfullmäktige beslutat att skriva till Trafikverket om en gång och cykelväg mellan Hultsfred och Silverdalen.

Ytterligare en cykelväg är i högsta grad aktuell. I samband med att riksvägen mellan Hultsfred och Målilla byggs om till 2+1-väg har trafikverket gått med på att bygga delvis hela vägen.

– Men där vill vi trycka på för att det ska bli en cykelväg hela vägen, säger Åke Nilsson (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Tomas Söreling håller med, med en cykelväg på hela sträckan skulle det bli fullt hållbart att cykelpendla mellan orterna.

– Det är ju bara en mil, det är fullt hanterbart, säger han.

På dagordningen fanns också ett remissärende, Oskarshamns kommun ville att Hultsfred skulle tycka till om deras cykelplan som håller på att tas fram. Hultsfred hade inga åsikter om den, annat än att man ska studera den, och eventuellt göra en egen för att samla ihop de olika cykelprojekten som är på gång.