Nu är det full fart framåt som gäller.

– Ja, trä är en råvara som ligger i tiden, säger Jan Liljegren, produktionschef på Bergs Timber.

– Det är ett förnyelsebart material och med ny teknik kan man idag bygga trähus som är högre än tidigare. Det känns kul att jobba med ett material som är förnyelsebart och miljövänligt. Dessutom är det energieffektivt att bygga i trä, och lättarbetat, fortsätter han.

Artikelbild

| Sedan någon månad tillbaka är Jan Liljegren ny produktionschef vid sågverken i Mörlunda och Vimmerby

Koncernen har i dagsläget sex stycken anläggningar i Sverige; förutom Mörlunda och Vimmerby finns också sågverken i Orrefors, Gransjö och Broakulla. Dessutom ingår även Bitus i Nybro som jobbar med impregnering av trä.

Till det tillkommer också anläggningar i Baltikum och England. Exempelvis Byko-Lat, som jobbar med vidareförädling av träprodukter med allt från fönstertillverkning till husbyggen. Vika Wood är ett annat modernt sågverk som ingår i koncernen. För att ta ett par exempel från den internationella verksamheten. Den svenska delen av verksamheten svarar för ungefär halva omsättningen på 3,2 miljarder svenska kronor och av den svenska produktionen är det 35 procent som går på export till England.

Det gör att Brexit är ett orosmoln i sammanhanget.

– Vi vet inte riktigt vad det kommer att innebära, säger Jan Liljegren, men hittills har det rullat på som vanligt.

Artikelbild

| Anders Johansson är platschef i Mörlunda och han visade runt på anläggningen.

– Men, England är ju en viktig marknad för företaget.

Fast det är inte den enda marknaden, även om det är den största. USA och Mellanöstern-Nordafrika är också viktiga för den lokala sågverkskoncernen. För att inte tala om här på hemmaplan, där mellan 15 och 20 procent av produktionen hamnar.

Artikelbild

| I rask takt svischar det färdigsågade virket förbi i den helautomatiserade processen. För personalen är det övervakning som gäller.

Koncernen har noterat ett ovanligt starkt resultat den senaste tiden.

– Det är historiskt bra priser på både timmer och färdig vara just nu, säger Jan Liljegren, och det känns som om det finns en balans mellan tillgång och efterfrågan på marknaden. Dessutom har höjda energipriser i stort gjort att priserna gått upp även på våra biprodukter.

Artikelbild

| Inne hos virkesmätarna är det järnkoll på stockarna som rusar förbi i en aldrig sinanande ström

Lite draghjälp har man dessutom fått av valutautvecklingen.

– Så mycket pekar åt rätt håll för oss just nu, säger Liljegren.

Artikelbild

| Ett paket på väg till hyveln. Det blir många vändor mellan sågen och Hyvleriet på en dag.

Totalt sett har Bergs Timber strax över 1 000 anställda, varav 230 är lacerade i Sverige. Av dessa finns 40 i Vimmerby och 45 i Mörlunda.

Det senaste året har det gjorts en hel del investeringar, inte minst i verksamheterna i Vimmerby och Mörlunda. På sågverket i Vimmerby har såglinjen byggts om, tagits i bruk och börjat producera för fullt.

– Den är färdig, säger Jan Liljegren, det är lite fintrimning kvar innan den går perfekt.

I Mörlunda har företaget byggt en helt ny panncentral som förser bland annat torkarna med värme. Det är en satsning på 25 miljoner kronor, som också tagits i drift ganska nyligen. Även om det inte finns några uttalade projekt på gång så fortsätter jakten på flaskhalsar i produktionen. Jakten på ytterligare effektiviseringar pågår ständigt i företaget.

I dag ägs företaget till 64 procent av den isländska koncernen Norvik, som tidigare i år sålde sin verksamhet i Baltikum och England till företaget. De fick betalt i aktier och blev därmed största aktieägare i det småländska bolaget.