Bara en enda fråga väckte debatt mellan de olika blocken när det på måndagskvällen var dags att besluta om Hultsfreds kommuns budget för nästa år. Inte helt oväntat gällde det satsningen på Hagadal och en ny bassäng ovan mark.

Medan majoriteten vill utreda frågan först och avsätta pengar i budgeten när man ser att det är genomförbart, likt man gjorde med ridklubben, ville oppositionen ta det ett steg längre redan nu och avsätta tio miljoner kronor per år 2021 och 2022 till bygget.

– Det är ett signalvärde till både personal och invånare. Vill vi satsa måste vi visa det, sa Tomas Söreling (S).

Artikelbild

| "Det är ett signalvärde till både personal och invånare, att avsätta 20 miljoner kronor till en ny bassäng redan nu", sa Tomas Söreling (S).

– Vi är annars rädda för att investeringen kommer att ställas mot massa annat när det blir tuffare tider, vilket vi ser att det blir framöver, tillade Tommy Ejnarsson, (V).

Frågan gick till omröstning med resultatet 21-21, sedan det fattades tre ledamöter och SD röstat med S och V.

– Har jag aldrig varit med om tidigare, att fullmäktiges ordförande får utslagsrösten, kommenterade Anders Andersson (KD).

Alla ledamöter som begärde ordet underströk värdet i att man annars är överens över gränserna. Tomas Söreling kallade det en "resultatbaserad samarbetsbudget".

Artikelbild

| "Vi har levt med en ökning av antalet invånare en tid, det har varit lättare. Nu är vi tillbaka i gnetet", sa Pär Edgren (M)

– Det är ju inte så att oppositionen lagt sig platt, sa han, utan med nyanserad ton har vi diskuterat oss fram till ett gemenamt beslut under en rad möten med budgetberedningen, där alla partier ingår.

Fullmäktige klubbade en investeringsbudget på 240 miljoner kronor, utöver satsningen på en ny förskola och särskola, där politikerna framhöll bland annat ett ökat anslag på en miljon kronor till arbetskläder inom socialförvaltningen, sedan det kommit nya arbetsmiljöföreskrifter.

Artikelbild

| Henric Svensson, ekonomichef.

Driftsbudgeten om totalt en miljard kronor fick också godkänt och där märks bland annat en satsning på ökat bidrag på 200 000 kronor vardera till isanläggningarna i Målilla och Virserum.

– Vi drog ner bidraget för anläggningarna för tiotalet år sedan, oerhört glädjande att vi nu är tillbaka, kommenterade Tomas Söreling. Vi vet vilket otroligt jobb Målilla Bandy och VSGF gör, vilken stor ungdomsverksamhet de har och hur mycket de tvingats lägga ur egen kassa på reparationer och andra fel senaste åren.

Artikelbild

| Lars Nilsson, Per-Inge Pettersson och Lars Rosander, alla Centerpartiet.

Mycket positivt med andra ord – men, framtiden ter sig inte lika ljus. Därför klubbades det lite annorlunda tillägget att "verksamheter som visar negativa avvikelser får i uppdrag att arbeta för att eliminera dessa och öka fokus på kostnadskontrollen. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder för att minska befarat överskridande, även med sikte på åtgärder på längre sikt".

– Jag är inte så orolig för innevarande år, kanske inte heller för 2020 däremot ser det mer bekymmersamt ut 2021, så vi måste vidta åtgärder som vi får återkomma till, sa Lars Rosander (C).

Artikelbild

| Mattias Wärnsberg (S) i talarstolen.

– För att trycka på att det är ett bekymmersamt läge har budgetberedningen beslutat att köra igång 2021 års budgetarbete redan efter sommaren. Det talar sitt tydliga språk.