Det handlar om en satsning på 185 000 kronor. För att klara det ansöker föreningen om ett kommunalt bidrag på 92 000 kronor, halva kostnaden med andra ord.

Vena skytteförening är numera enda föreningen i kommunen som bedriver luftgevärsskytte och det är en stor del av föreningens verksamhet.

Kultur- och fritid har tittat närmare på satsningen och kommit fram till att den är nödvändig för att skyttarna i Vena ska kunna bedriva verksamhet på hög tävlingsnivå och ha den kvalitet som behövs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå att föreningen får halva kostnaden för investeringen, alltså 92 500 kronor. Helt enligt praxis när det gäller investeringsbidrag.