Mannen menar att det ena inbetalningskravet efter det andra har kommit efter ansökan om lån hos en utländsk bank, och att han nu betalat in sammanlagt 11 300 kronor. Och det utan att ha lånat en enda krona. Kraven ska ha gällt olika avgifter som skulle betalas för att mannen skulle få den ansökta krediten på 25 000 kronor. Kraven ska ha kommit vid flera tillfällen mellan augusti och oktober månad. Mannen har nu valt att göra en anmälan om bedrägeri mot den aktuella banken.