Två gånger om året besöker nämndens politiker alla kommunens skolor för att skaffa sig en bild av verksamheten. I Vena var det första gången eleverna själva, med uppbackning av lärarna Mette Olesen Lind och Malin Söderholm, berättade hur de ser på sin skola.

Sverigedemokraten Göran Gustafsson hade fått Vena skola på sin lott. Och nog fick han med sig synpunkter alltid, att redovisa för nämndkollegorna. En lång lista med brister. Bland annat lyftes trångboddheten fram flera gånger.

– Ett av rummen används ibland som klassrum, i bland som grupprum. Här håller special- och talpedagoger till och här bedrivs musikundervisning med blåsinstrument. Vägg i vägg med ett vanligt klassrum. Hur kul är det tror du, frågade eleverna Göran Gustafsson.

Artikelbild

| För första gången presenterade eleverna, representerade av Melker Karlsson, Agnes Wahlman, Tove Wall, Lo Lindholm samt Lukas och Meja Lurges Nielsen sin skola för politikern Göran Gustafsson, tillsammans med lärarna Malin Söderholm och Mette Olesen Lind.

– När vi lyfte synpunkter på ett grupprum blev svaret "det här är inget rum, det är ett förråd". Så då vet vi det, att vi bedriver undervisning i ett förråd, säger Mette Olesen Lind och fortsätter:

– Vi är en skola som växer redan till hösten. Vi kan se att det framöver börjar tio-tolv fler elever i förskoleklassen, än det slutar i sexan. Det gör dessutom att vi har alldeles för få datorer, 12 till 64 elever. Trots att datorn är en stor del av nästan alla ämnen numera. Och trots att det finns beslut på att fyran till sexan ska börja med digitala läromedel till hösten.Spännande...

Till det lyfte eleverna fram att de känner sig otrygga med brandsäkerheten, dörrar är trasiga, färg flagnar, sladdar hänger lösa, duscharna är ofräscha varav en är iskall och toaletten, som inrymts i en städskrubb, är obehagligt lyhörd. Och det kanske mest påtagliga, ventilationen är under all kritik.

– Det sitter lappar på dörrarna, hur många som får vistas i varje rum. I ett klassrum är det 27 elever samtidigt flera gånger i veckan, men egentligen får det bara vara åtta där åt gången, säger Lo Lindholm.

Artikelbild

| "Duscharna är ofräscha, i dörren är det ett hål så man kan se den som duschar på andra sidan och mittenduschen har bara kallvatten", berättade Melker Karlsson, Meja Lurges Nielsen, Agnes Wahlman, Tove Wall och Lukas Lurges Nielsen för Göran Gustafsson.

– Så vi måste ha fönstren öppna för jämnan, även när det är minusgrader, inflikar Malin Söderholm.

– Det blir väldigt kallt och det kommer störande ljud utifrån, säger Tove Wall.

Artikelbild

| Ventilationen är under all kritik. I exempelvis personalrummet får det enligt lappen på dörren bara vistas en person åt gången.

Nu ställer man sitt hopp till Göran Gustafsson, som inte kunde lova något.

– Att det finns ett stort renoveringsbehov syns tydligt, sa han. Särskilt den undermåliga ventilationen reagerar jag på. Så det finns potential att göra mycket, om bara pengarna finns.