Joanna Ljunggren börjar med att beklaga tisdagens olycka, där en man i 50-årsåldern miste livet. Korsningen är omdiskuterad sedan flera, liknande kollisioner inträffat i den norra infarten till Mörlunda. Men då har kollisionerna lyckligtvis inte blivit lika allvarliga.

– Vi har tappat räkningen, jag vet inte hur många olyckor vi varit på som orsakats av att de som stannat vid stopp kört ut för tidigt, utan att observera att det kommer ett andra fordon, bakom den som lagt sig i avkörningsfilen för att svänga in till Mörlunda, säger Andreas Enberg, räddningschef i beredskap vid olyckstillfället. Det är synd på en så ny väg, den borde gjorts annorlunda redan när den byggdes.

– Så tyvärr är det nog inte sista olyckan i den korsningen, om avfarten inte ändras.

Artikelbild

| Olycksdrabbad korsning. Avfarten till Mörlunda har kritiserats länge. Minst fyra-fem olyckor har inträffat sedan vägen byggdes 2010. Den senaste med dödlig utgång.

Trafikverket kommer att göra en omfattande utredning, där allt som går att ta i beaktande vägs in.

– Det är rutin vid svåra olyckor med dödlig utgång, att vi gör en oerhört omfattande och noggrann utredning för att se om vägens utformning kan ha påverkat utgången, säger Joanna Ljunggren.

– För att skapa oss en så heltäckande bild det bara är möjligt tittar vi exempelvis på beteendet hos inblandade trafikanter, eventuella tekniska fel på fordonen, hur däcken såg ut, om inblandade personer var bältade och naturligtvis vägens utformning. Det är en viktig del i utredningen, hur avsvängningskörfältet är utformat och fungerar.

Det är en olycksdrabbad korsning, finns det någon teori om varför?
Artikelbild

| På olycksplatsen hedras den omkomne mannen med ljus och blommor.

– Nej, men det hoppas vi att utredningen ska visa. Alla ska veta att korsningen är under lupp. I och med att vägen bara är nio år gammal, tittar vi ännu noggrannare så utformningen är optimal.

Röster har höjts tidigare, att något måste göras innan en allvarlig olycka inträffar. Nu har det hänt, vad har du för kommentar till det?

– Jag kan förstå frågeställningen, men byråkratiskt åligger det oss att göra en omfattande utredning först vid så här allvarliga olyckor.

Yvonne Vigertsson från Mörlunda är en av dem som varit med om en liknande olycka, men där hon klarade sig undan med blotta förskräckelsen. Hon välkomnar en utredning.

– Jag återupplevde allt, när jag hörde om tisdagens olycka. Jag gjorde exakt likadant, såg bilen svänga och körde ut. Det är ett ögonblicksverk. Så gör jag definitivt inte längre. Minns hur jag såg bilen i ögonvrån, men inte kunde göra något utan jag fick den rakt i sidan, säger Yvonne Vigertsson, som inte kan låta bli att jämföra avfarten till Mörlunda med den södra infarten till Hultsfred.

– I Hultsfred går avfarten ifrån vägen, i Mörlunda går den parallellt så bakomvarande bil skyms av den svängande bilen.