Det säger Kent Karlsson, ordförande i Målilla-Gårdveda Samhällsförening, vars medlemmar förverkligat tanken på en park i anslutning till bussterminalen.

– Kommunen har skjutit till 15 000 kronor och stått för belysningen, medan samhällsföreningen bidragit med en himla massa jobb och 80 000 kronor, en summa som hade blivit betydligt större om vi inte haft förmånen att få låna maskiner av ortens företagare. Det har varit en betydelsefull sponsring.

På självaste nationaldagen invigdes parken, som fått namnet Atlantparken. Kultur- och fritidschef Tommy Svensson Pöder klippte det blå-gula bandet till en trumpetfanfar levererad av Mats Stefansson från Gårdveda.

Artikelbild

| Tommy Svensson Pöder klipper bandet vid invigningen.

– Föreningen bjöd på korv, det gick åt uppemot 160 stycken, så uppslutningen var god, säger Kent Karlsson som känt sig glad varje gång han tittat bort mot området.

– Det sitter ofta folk där vid borden som byggts delvis i samarbete med gymnasiet, tillägger han. Det bevisar att det var värt att satsa på en fin rastplats, något vi började diskutera redan på årsmötet 2017.

Medlemmarna var överens, en rastplats var precis det som behövdes på orten. Efter det har engagemanget varit stort, för att man skulle bli klara till årets turistsäsong drog igång på allvar.

– Det är ändå 900 fordon i snitt som passerar i rondellen under en timme, visar våra regelbundna trafikmätningar, säger Kent Karlsson. Så nu är vi överens om att nästa steg blir att få till en offentlig toalett, det är nästa satsning vi prioriterar.